Projekty UE

Listonic Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Listonic

Opis, cel i efekty projektu: Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu technologii dawcy w postaci Systemu DMP wraz z Data Streamem. Data Management Platform to platforma, której zadaniem jest łączenie danych o użytkownikach, segmentacja oraz udostępnienie do analizy oraz wykorzystania. Różne dane (first, second, third party data) mogą być łączone, dzięki czemu powstają precyzyjne segmenty użytkowników. Segmenty mogą być następnie rozbudowane dzięki modelowaniu i udostępnione do platformy DSP (Demand-Side Platform). Reklama internetowa wymaga ciągłego optymalizowania. Precyzyjne dookreślanie adresata i czasu pozwala właściwie zaadresować przekaz reklamowy dzięki czemu efektywność promocji znacznie wzrasta przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów promocji. Celem i planowanym efektem jest wdrożenie technologii "Systemu DMP wraz z Data Streamem" w 2020 r..

Wartość projektu: 1 450 000,00 PLN (netto)
Wkład Funduszy Europejskich: 797 500 zł (netto)

facebook-icon twitter-icon youtube-icon menu-icon send-icon copy-icon